Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?

Rybník

Vodná nádrž Milošová bola postavená a uvedená do prevádzky v roku 1987.

Vlastníkom stavby je Slovenský rybársky zväz MO Čadca. Nádrž vznikla za účelom

chovu rýb pre športové rybárstvo, ochrany pred povodňami a rekreácie.

 

Pozostáva z homogénnej, zemnej hrádze, zaviazanej do pôvodného terénu.

Maximálna výška hrádze je 10,40 m, dĺžka hrádze v korune je 125,5 m. Šírka koruny

hrádze je 2,5m. Šírka hrádze v päte je cca 65-70 m. Koruna hrádze sa nachádza

v 497,799 m.n.m. Plocha nádrže je pri celkovom objeme 128 396 m3 - 35 000 m2.

Najväčšia výška hladiny je 7,4 m pri stálom objeme nádrže.

 

Až do roku 2013 nádrž slúžila na účely športového rybárstva a rekreácie, kedy bola

nádrž vypustená z dôvodu opráv a odstránenia sedimentov.Nádrž bola opäť uvedená

do prevádzky v roku 2014, kedy sa nanovo zarybňovalo násadami rýb. Nádrž dodnes

plní svoj účel.

 

Po napustení nádrže v roku 2014, boli do rybníka vypustené viaceré druhy rýb. Medzi

nimi bol Kapor rybničný, Zubáč Veľkoústy, Pstruh dúhový, Pstruh potočný, Sivoň americký,

Čerebľa pestrá, Belica veľká. Počas rokov sa objavujú aj iné druhy rýb ako Ostriež zelenkavý,

Plotica obyčajná, Jalec hlavatý, Pleskáč vysoký. Pod vodnou hladinou sa ukrýva aj Škebľa

rybničná, vodný slimák a množstvo vodného hmyzu, ktorý slúži ako potrava pre ryby.

V okolí rybníka hniezdi Rybárik obyčajný, Volavka popolavá, Kačica divá, Ďateľ veľký

a množstvo ďalších druhov vtákov. Ďalej rybník a jeho okolie obýva Užovka obojková

a rôzne druhy žiab.